Vi ställer upp i riksdagsvalet 2022 på en gemensam valsedel med andra partier. Inom kort anger vi här vad valsedeln kommer att heta.

Varför omstart?

För att det går utför på många områden i Sverige. Det som krävs är framför allt en stärkt demokrati med politiker och tjänstemän som ställs till ansvar på riktigt, vilket skapar mer genomtänkta beslut. Sverige behöver uppdatera sitt regelverk och därefter starta om.

Partiet Omstart Sverige har därför utvecklat ett kortfattat, heltäckande partiprogram i punktform med möjlighet till fördjupning.