Jordbruket

OMSTART SVERIGE VILL SATSA PÅ SMÅSKALIGT EKOLOGISKT JORD- FISKE OCH SKOGSBRUK OCH EN LEVANDE LANDSBYGD!

Det är viktigt att varje människa har tillgång till ren, giftfri mat som tagits fram så lokalt som möjligt, där vi månar om både jord, växter och djur. För att uppnå detta så måste nationella lantbruksstöd som prioriterar ekologiska småjordbruk ersätta dagens EU-stöd som gynnar storskaliga industrilantbruk med ensidig djur- eller växthållning, ofta med mycket antibiotika i djurfodret och mycket bekämpningsmedel i matproduktionen. Detta skapar en levande landsbygd där både människor och djur mår bra. Det går också att bedriva fiskodling helt utan sjukdomar och antibiotika i fodret, som måste stödjas.

  • Främja produktion och försäljning av ekologiska livsmedel med ekonomiska styrmedel, inklusive forskning kring giftfria jordbruksmetoder.
  • Underlätta för fröhandeln att bevara gamla frösorter och bevara sortrikedomen.
  • Förbjud genmanipulerade livsmedel och genmanipulerat foder. Förbjud GMO-frön och Terminatorfrön.
  • Öka beredskapen i händelse av krig eller kollaps!
    Sverige ska ha en så hög självförsörjningsgrad på mat som möjligt bl.a. för att kunna ha en mätt befolkning i händelse av svåra tider eller krig
  • Frö-sortlistan för bönder ska skrotas, de ska få använda de frön som de vill så länge de är naturliga.